Inleiding

Rouwkaart Rainer Hoppe

Sinds de 20e eeuw is een groeiend aantal personen geÔnteresseerd geraakt in de samenstelling en geschiedenis van hun familie.
De ervaring leert, dat deze interesse toeneemt op middelbare leeftijd nadat men gesetteld is.
Vooral voor deze personen, ook geŽmigreerden uit Nederland (alle provincies) en IndonesiŽ, wordt hier informatie gegeven.
Met name bieden wij de mogelijkheid tot het plaatsen van gegevens betreffende uw familie in onze databank.

Joan Abel Hoppe Stichting / Genealogisch Instituut te Nijmegen (GIN)
Het doel van de Stichting, in het leven geroepen bij akte verleden op 11 januari 1980 voor notaris Mr. B.H.O. Hoge te Nijmegen, is in deze akte omschreven als volgt:
'het bevorderen van de genealogie in het algemeen, en in het bijzonder het bevorderen der genealogie in haar betrekking tot andere wetenschappen, het archiefwezen, het notariaat en de klinische genetica (patiŽntenzorg)'.
Het Instituut tracht dit doel o.m. te bereiken door het beschikbaar stellen van genealogische formulieren en systeemkaarten die landelijk in gebruik zijn, door het samenstellen van genealogische indexen en andere manuscripten, door het uitgeven van publicaties en door het uitbreiden van de databank met gegevens uit de bestanden van het GIN.

De Stichting heeft de genealogische verzameling van Rainer Hoppe in bruikleen en beheert diens copyrights.
Zij gaf o.a. de aanzet tot de verfilming van alle akten van geboorte, huwelijk en overlijden van de Burgerlijke Stand van alle gemeenten van de Provincie Gelderland van 1811-1902 en van de huwelijksbijlagen van 1811-1842. Het resultaat hiervan is op microfilm en microfiche raadpleegbaar op het Gelders Archief te Arnhem en het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) in 's-Gravenhage. Ook ons Instituut beschikt over deze en andere microfiches van genealogische bronnen.

Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit:

Jhr. Dr. I. Wladimiroff, voorzitter
Bestuursadviseur. Bestuurslid vanaf 11 I.1980.

Mr. M.C.J. de Schepper, secretaris
Advocaat bij  Smart Advocaten. Bestuurslid vanaf 7.I.2016.

R.L.E. Hoppe, conservator
Wetenschappelijk ambtenaar -belast met landelijk archiefonderzoek- bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) te 's-Gravenhage van 1 III.1969 tot 30 IX.1971.
Genealoog bij de afdeling Anthropogenetica van de Universiteit van Nijmegen (KUN) en lid van de Werkgroep Erfelijkheidsadviezen van het Academisch Ziekenhuis Nijmegen St. Radboud (AZN) van 1 XI.1971 tot 1 X.1992.
Oprichter van de  Joan Abel Hoppe Stichting / Genealogisch Instituut te Nijmegen (GIN) 11 I.1980.

J-A.E.J.A. Hoppe, lid, waarnemend penningmeester
Network Consultant bij  I-Share ICT Consultants.  Bestuurslid vanaf 7.I.2016.


Joan Abel Hoppe Stichting / Genealogisch Instituut te Nijmegen (GIN)
Rainer Hoppe, Elzenkamp 5A, 6573 XT Beek bij Nijmegen, Nederland
Telefoon 024-6842857 (12:00-21:00)
rhoppe@genealogie-gin.nl
Banrekening IBAN NL20INGB0001383559 tnv RLE Hoppe en S Hoppe
BIC INGBNL2A
RSIN 6666619
KvK Centraal Gelderland 410.55.918

Rainer Hoppe 1940     Mieke Hoofd-Hoppe 1947     Sander Hoppe 1973
Rainer Hoppe 1940                  Mieke Hoofd-Hoppe 1947             Sander Hoppe 1973

Logo: Noortje Hoppe, grafisch ontwerper, Rotterdam
Webmaster I: Sander Hoppe webmaster@genealogie-gin.nl (website bijgewerkt 27-04-2016)
Webmaster II: Mieke Hoofd-Hoppe (website bijgewerkt 17-01-2019) Naar boven


Startpagina

Meld misbruik vanaf deze website via abuse@genealogie-gin.nl en/of abuse@ascio.com