Naar index Inleiding Kwartierstaten Publicaties
Beschrijving computerbestanden Stamreeksen Collecties
Iets over genealogie Databank ANBI


Collecties

1. Algemeen

1.1. Het computerbestand met gezinsbladen/losse gegevens op familienaam.
1.2. Het computerbestand met uittreksels kwartierstaten.
1.3. R.L.E. Hoppe. Repertorium van civiele huwelijken 1811-1902 in Zuidelijk Gelderland.
Naamlijsten van bruidegoms en bruiden. Manuscript.
1.4. Alle families uit het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal 18e-19e eeuw.
Kaartenbakken en gezinsbladen met uittreksels van huwelijksakten 1811-1892.

2. Gemeente Nijmegen

2.1. R.L.E. Hoppe. Lijst van bruidegoms in de gemeente Nijmegen 1592 t/m 1811.
Manuscript. Ī1700 pagina's (Nijmegen: GIN 1982)
2.2. R.L.E. Hoppe. Lijst van bruiden in de gemeente Nijmegen 1592 t/m 1811.
Manuscript. 1532 pagina's (Nijmegen: GIN 1987)
2.3. R.L.E. Hoppe. Gezinsoverzichten uit de doopregisters 1608 t/m 1811 van de NH gemeente Nijmegen.
Manuscript (niet volledig) (Nijmegen: GIN)
2.4. Rainer Hoppe. Naamlijst van Joodse echtparen en hun kinderen in Nijmegen 1733-1811.
Manuscript (Nijmegen: GIN 1985)
2.5. Rainer Hoppe. Repertorium van civiele huwelijken 1811-1902 in de provincie Gelderland. Deel 1: Gemeente Nijmegen.
Bevat tevens alle ondertrouwen voor huwelijkscommissarissen 1796-1810. 2 Banden: 1. A-K, 2. L-Z (Nijmegen: GIN 1980)

3. Gemeenten Berg en Dal Gld en Kranenburg (Kreis Kleve)

3.1. Rainer Hoppe. Standesamt Niel jetzt Kranenburg. Verzeichnis der EheschlieŖungen 1798-1929.
Manuscript. XIII + 120 pagina's (Nijmegen: GIN 1987)
Het StA Niel omvatte van 1798-1929 de dorpen Wyler, Zyfflich, Niel en Mehr (vanaf 1930 StA Cleve-Rindern, nu StA Kranenburg) en tot 1817 de dorpen Leuth en Kekerdom (1817 BS Ooij en Persingen en sinds 1818 BS Ubbergen).
3.2. Rainer Hoppe. De (onder)trouwboeken van de nederlands-hervormde gemeenten van Beek en Ubbergen (Gld.) 1772-1915. Bronnenpublicatie met naamlijsten van bruidegoms, bruiden, hun eerdere en latere huwelijkspartners.
(Nijmegen: GIN 1989)
3.3. Rainer Hoppe. Uittreksels geboorteakten in de huidige gemeente Ubbergen (Gld.): BS Beek (met Ubbergen en Nederrijkswald) 1811-1817, BS Ooij en Persingen 1811-1817, StA Niel (betr. Leuth en Kekerdom) 1800-1817.
Manuscript (Nijmegen: GIN 1990)
3.4. Jacqueline Dierx en Rainer Hoppe. Uittreksels geboorteakten van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1818-1850.
Manuscript (Nijmegen: GIN 1990)
3.5. Rainer Hoppe. Index op de bevolkingsregisters van de gemeente Ubbergen (Gld.) 1850-1930. 22 delen.
Manuscript (Nijmegen: GIN 1991)
3.6. Rainer Hoppe. Vreemdelingen in het doop-, trouw- en begraafboek van de RK parochie Wyler (land van Kleef), 18e eeuw.
Manuscript (gezinsbladen) (Nijmegen: GIN 1996)
3.7. Rainer Hoppe. Autochtonen in het doop-, trouw- en begraafboek van de RK parochie Wyler (land van Kleef), 18e eeuw.
Manuscript (gezinsbladen) (Nijmegen: GIN 1997)
3.8. Rainer Hoppe. Kwartierstatenboek 19e eeuw Ubbergen, Beek, Nederrijkswald.
Manuscript. Meer dan 500 kwartierstaten + register (Nijmegen: GIN 1988/1998)

4. Nederlandsch-Oost-IndiŽ

4.1. Het computerbestand met gezinsbladen/losse gegevens op familienaam.
4.2. Manuscripten met genealogieŽn en parentelen van de Indische families Albinus, van Braam, Gruwel, Harloff, van Heerdt, Kaijzel, Lecerff (le Cerff), Pelsmaeker (zie ook publicaties, 12), van Rossum.
4.3. Rainer Hoppe. Luxemburgers in het Oost-Indische Leger 1780-1895.
Manuscript (Nijmegen: GIN 1998)
Vertaling en bewerking van: 'Deutsche aus Luxemburg bei der Niederlšndisch-Ostindischen Kolonialarmee von 1780 bis 1895'. VerŲffentlichung Nr. 11 der Forschungsstelle 'Volk und Raum'. Herausgeber Dr. Wolfgang Ispert. 'Der Meilenstein' Verlag, Soest (Holland), Mai 1944.
4.4. Rainer Hoppe. 3 bijdragen in: De Indische Navorscher. Orgaan van de Indische Genealogische Vereniging, 14 (2001), 120-127, t.w.:
Bewerken en publiceren van Indische bronnen. I.N. 2001/120-124.
Het begrip Europeaan in Nederlandsch-IndiŽ. I.N. 2001/125.
De matrilineaire afstamming van Eva Eline Vethman. I.N. 2001/126-127.

5. Antillen, Guyana, Suriname

5.1. Het computerbestand met gezinsbladen/losse gegevens op familienaam.

6. Overige bronnen

6.1. R.L.E. Hoppe. Gezinsoverzichten uit het doop- en trouwboek 1749 t/m 1811 van de RK statie Olburgen en Drempt. Manuscript. 155 pagina's (Nijmegen: GIN 1985)

7. Overige monografieŽn

7.1. Rainer Hoppe. Kwartierstaat van Beest-Hoppe (2001). De matrilineaire afstammingslijn en overige voorouders
van Geertje Maria en Rozemarijn Louise Elisabeth van Beest. Stamreeksen en gezinsbladen.
Manuscript (Nijmegen: GIN 2003)

8. Literatuurstudies

Rainer Hoppe. Genealogische literatuurstudies, aangevuld met eigen onderzoek. Manuscripten.
De Kock, de Cock. Families de Kock uit de Molukken.
Families Lopulalan uit de Molukken.
Families Wattimena uit de Molukken.

9. Gezinsbladen

Rainer Hoppe. Gezinsbladen uit de 19e en 20e eeuw betreffende alle families in Nederland met de geslachtsnamen:
de Boever, de Boevere (ook zich noemende de BoevŤre)
Buno Heslinga
Hirschman(n)
Hoppe (met Hoppť en HŲppe)
Hoppen
de Kock
Naar boven


Startpagina