Naar index Inleiding Kwartierstaten Publicaties
Beschrijving computerbestanden Stamreeksen Collecties
Iets over genealogie Databank ANBI


Beschrijving computerbestanden

Inhoud
De nog steeds groeiende computerbestanden van het GIN met genealogische gegevens en literatuur-verwijzingen uit de collectie van Rainer Hoppe bestaan uit publicaties, bronnen, losse opgaven, gezins- en persoonsbladen en uittreksels van kwartierstaten.
Zij worden door vrijwilligers in de computer samengebracht. De grote hoeveelheid gegevens is alfabetisch op geslachtsnaam gerangschikt per gezin, echtpaar of persoon.

Bereik
De bestanden zijn toegespitst op twee hoofdgebieden, t.w. de voormalige Nederlandse koloniŽn en de regio Nijmegen - Arnhem - Limburg - Niederrhein. Buiten deze begrenzing komen in de bestanden vooral gegevens voor betreffende
- de Nederlandse provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en de regio Zeeuws-Vlaanderen
  met de hieraan grenzende gebieden in Duitsland en BelgiŽ.
- Andere landen, voorzover in samenhang met Nederland of Nederlandse families.
- GeŽmigreerden uit Nederland en IndonesiŽ.
- Bekende Nederlandse families en persoonlijkheden.
- Naamdragers Hoppe met hun aangehuwden en gezinnen.
  Het merendeel van de naamdragers in Nederland en Duitsland is niet verwant aan de 'Joan Abel familie'.

Voormalige Nederlandse koloniŽn
Er zullen enige bronnenpublicaties (BRP) van de Indische Genealogische Vereniging (IGV) worden bewerkt en ook andere boeken, belangrijk voor Indisch genealogisch onderzoek.
De index op de 6 delen Indische grafschriften van Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins (GHG Java I-IV, BRP 5 en in BRP 6) is op familienaam opgenomen, evenals de index op de andere Indische grafschriften in BRP 6, BRP 1 (Ambon) en BRP 10 t/m 12 (grafschriften en gegevens uit de grafboeken van de begraafplaats 'Peneleh' te Surabaya).
Personen uit Oost- en West-IndiŽ, die voorkomen in publicaties vermeld bij de navolgende literatuurverwijzingen en in andere uitgaven, b.v. de tijdschriften 'De Nederlandsche Leeuw' (N.L.) en 'Gens Nostra' (G.N.), zullen hieruit worden geselecteerd en in hun familieverband opgenomen.
Al de bovengenoemde publicaties zijn belangrijke secundaire bronnen, aangezien de akten van de Burgerlijke Stand van Europeanen in het voormalige Nederlandsch-IndiŽ voor een groot gedeelte niet meer beschikbaar zijn.

Regio Nijmegen - Arnhem - Limburg - Niederrhein
Dit gebied bestaat uit de stad Nijmegen, het Rijk van Nijmegen, het Land van Maas en Waal, de Over-Betuwe, de Veluwezoom en de Liemers (provincie Gelderland), de Nederlandse en Belgische provincies Limburg en de regio Niederrhein (Rheinland, Dl.) Er zullen uittreksels uit akten en enige indexen uit de verzameling Rainer Hoppe worden ingewerkt, die nu al in manuscript beschikbaar zijn.
Het betreft vooral huwelijks- en overlijdensakten van de Burgerlijke Stand (BS), die met de huwelijksbijlagen (HB) de betrouwbaarste en informatiefste primaire genealogische bronnen zijn. Voorts de indexen op alle huwelijken gesloten in Zuidelijk Gelderland tussen 1811 en 1902 en op de huwelijken in de Pruisische gemeente Niel nu Kranenburg van 1798 t/m 1929, zowel op naam van bruidegoms als op naam van bruiden.
Van de gemeente Nijmegen zijn bovendien van vůůr de invoering van de Burgerlijke Stand de gegevens beschikbaar van onder meer alle huwelijksafkondigingen en huwelijken van 1592-1811 (de datum van ondertrouw is in de stad Nijmegen niet vermeld!) en de kerkelijke huwelijken tot c1811, eveneens op naam van bruidegoms en bruiden.
Voor een literatuurlijst van publicaties, indexen, manuscripten en computerprints zie de pagina's Publicaties en Collecties. Hierbij zijn veel bronbewerkingen uit Nijmegen en omstreken.
Een speciaal onderzoek over meer dan drie eeuwen is verricht in de Gelderse gemeente Berg en Dal naar de gehele autochtone en allochtone bevolking in de voormalige gemeente Beek. Deze gemeente bestond uit de dorpen Ubbergen en Beek (vanaf 1818 schoutambt, later gemeente Ubbergen geheten) en het Nederrijkswald (vanaf 1818 gevoegd bij de gemeente Groesbeek).
Van de RK bevolking werden tot 1796, naast het verplichte wettige huwelijk bij de NH predikanten van Beek en Ubbergen, de kerkelijke huwelijken voltrokken in Wyler (land van Kleef) of Nijmegen.
Deze huwelijken komen dus voor in 2 bronnen (NH en RK). Tot 13 IX.1795 (heroprichting van de St. Bartholomśusparochie in Beek) worden ook de RK dopen en begraafaantekeningen teruggevonden in Wyler of Nijmegen.
Van Wyler zijn door ons de gegevens van 1723-c1798 (doop, huwelijk en begraven) bewerkt op gezinsbladen.
Van alle gemeenten in het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal zijn uittreksels aanwezig van alle huwelijksakten van de BS van 1811-1892.

Literatuurverwijzingen
In de computerbestanden zijn op geslachtsnaam literatuurverwijzingen opgenomen van alle publicaties voorkomend in onderstaande naslagwerken en tijdschriften:
-  Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche FamiliŽn (VvO).
-  Nederland's Adelsboek (N.A.).
-  Nederland's Patriciaat (N.P.).
-  Nederlandse GenealogieŽn (N.G.).
-  de Kwartierstatenboeken van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (Kw. 1958, Kw. 1983,     Kw. 1993, Kw. 2000).
-  de op het bovengenoemde bereik betrekking hebbende monografieŽn, vermeld in de Genealogische Repertoria van Beresteyn     met hun supplementen (GRB).
-  De Indische Navorscher (I.N.).
-  de publicaties betreffende Indo-Europese families van Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins (BvTP) in 'Ons Nageslacht' (O.N.).
-  de genealogische publicaties in de jaarboeken van het Centraal Bureau voor Genealogie (Jb. CBG).
-  de publicaties van de Joan Abel Hoppe Stichting / Genealogisch Instituut te Nijmegen (GIN)
    zoals de kwartierstaten UBN (Ubbergen, Beek, Nederrijkswald).

Naar boven