Naar index Inleiding Kwartierstaten Publicaties
Beschrijving computerbestanden Stamreeksen Collecties
Iets over genealogie Databank ANBI


Publicaties

1. R.L.E. Hoppe en W. Wijnaendts van Resandt. De oudere generaties van het geslacht Van Schouwenburg. Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 26, 120-128. Den Haag 1972. Overdruk. Prijs € 6.

2. Rainer Hoppe. Genealogisch onderzoek ten behoeve van het medisch erfelijkheidsadvies. Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 33, 76-85. Den Haag 1979. Overdruk uitverkocht. Xerokopieën leverbaar. Prijs € 4.

3. R.L.E. Hoppe. Problemen bij genealogisch onderzoek in Nederland voor medisch-genetische doeleinden. Nederlands Archievenblad, 90 (1986), 136-145. Overdruk uitverkocht. Xerokopieën leverbaar. Prijs € 4.

4. Rainer Hoppe. Joan Abel Hoppe Stichting / Genealogisch Instituut te Nijmegen. Werkwijze met beschrijving van het computerbestand en lijsten van genealogische begrippen, tekens en afkortingen.
GIN. Nijmegen 1998. 2e aangevulde druk 2004. 26 pagina's. Formaat A4. Ringband. Prijs € 6.

5. Rainer Hoppe. Joan Abel Hoppe Stiftung / Genealogisches Institut in Nijmegen. Arbeitsweise mit Beschreibung der Rechnerdateien und Listen von genealogischen Begriffen, Symbolen und Abkürzungen.
GIN. Nijmegen 2004. 26 Seiten. Format A4. Ringheft. Preis € 6.

6. Rainer Hoppe (translation George F. Hoppe). Joan Abel Hoppe Foundation / Genealogical Institute at Nijmegen. Working method with description of the computer files and lists of genealogical terms, symbols and abbreviations.
GIN. Nijmegen 2004. 26 pages. Size A4. Ring binder. Price € 6.

7. Rainer Hoppe. Plaatsnamen in Nederlandsch-Indië. De administratieve indeling van de gewesten en aanbevelingen voor plaatsaanduiding ten behoeve van de genealogie.
GIN. Nijmegen 2002. 38 pagina's. Formaat A4. Ringband. Prijs € 12.

8. Rainer Hoppe. Repertorium van civiele huwelijken 1811-1902 in de provincie Gelderland.
Deel 1: Gemeente Nijmegen. 2 Banden: 1. A-K, 2. L-Z.
Bevat tevens alle ondertrouwen voor huwelijkscommissarissen 1796-1810.
GIN. Nijmegen 1980. XIII + 1250 pag. Formaat 34 x 24,5 cm. Linnen banden. Prijs (voorheen f 750) nu € 160.

9. Rainer Hoppe. De (onder)trouwboeken van de nederlands-hervormde gemeenten van Beek en Ubbergen (Gld.) 1772-1915. Bronnenpublicatie met naamlijsten van bruidegoms, bruiden, hun eerdere en latere huwelijkspartners.
GIN. Nijmegen 1989. 10 genummerde exemplaren. Formaat A4. Linnen band. Prijs € 100 euro.

10. Rainer Hoppe, m.m.v. Hans Groothuijse. Stamreeksen, kwartierstaat en parenteel Groothuijse-Arts (1908).
GIN. Nijmegen 1993. 118 pagina's. Formaat A4. Ringband. Prijs € 35.
De stamreeksen (gezinsbladen) en kwartierstaat betreffen de families Groothuijse en Arts uit Beek/Ubbergen.
Bevat een verslag van een volksgericht in Beek in de nacht van 23 op 24 oktober 1828.

11. Rainer Hoppe, m.m.v. Gerry Maas-Wanders. Stamreeksen, kwartierstaat en parenteel van den Boogaard-Straten (1894). Deel 1: Stamreeksen en kwartierstaat met parenteel Wanders-Van den Boogaard.
GIN. Nijmegen 1993. 194 pagina's. Formaat A4. Gebonden. Prijs € 50.
De stamreeksen (gezinsbladen) en kwartierstaat betreffen de families Van den Boogaard uit Berg en Dal en Straten uit Wijchen. Bevat een afstammingslijn van keizer Karel de Grote.
Deel 1 bevat alle nakomelingen van een dochter van het stamouderpaar Van den Boogaard-Straten.

12. Rainer Hoppe, m.m.v. Erik de Kock. Genealogie Pelsmaeker. De Indische afstammelingen vanaf 1840 van Donatus Pelsmaeker uit Burst (Oost-Vlaanderen).
GIN. Nijmegen 1999. 220 pagina's. Formaat A4. Gebonden. Veel foto's. Prijs € 60.

13. Rainer Hoppe. 10 generaties Brus. Stamreeks en parenteel van Prof. Dr. Bernard Theodoor Brus (1917).
Gezinsbladen.
GIN. Nijmegen 2000. 33 pagina's. Formaat A4. Ringband. Prijs € 12 (alleen voor familieleden).

Naar boven


Startpagina