Naar index Inleiding Kwartierstaten Publicaties
Beschrijving computerbestanden Stamreeksen Collecties
Iets over genealogie Databank


Uittreksels kwartierstaten

Deze uittreksels geven een snel overzicht hoe een familie in elkaar zit: wie zijn de kwartierdragers of probanden (de personen met wie de kwartierstaat begint), wie zijn hun partners, wie zijn de voorouders van de kwartierdragers, wat is hun beroep en waar komen zij vandaan.
Vanwege de overlap van gegevens in verschillende kwartierstaten omvatten de uittreksels telkens maar n eeuw (gemiddeld 5 generaties).
Met de vermelde gegevens kan de computer vaststellen of de genoemde personen in meerdere kwartierstaten voorkomen. Als dit het geval is, dan zijn de probanden van deze verschillende staten consanguin (bloedverwant).
De volledige gegevens (met bijzonderheden en verwijzingen) van de genoemde personen en hun gezinnen staan op de gezinsbladen uit de collectie Rainer Hoppe of in de aangehaalde literatuur.

In de beschrijvende kopregel staan de geslachtsnamen van de vader en de moeder (meisjesnaam) der kwartierdragers met, tussen haakjes, de datum van hun huwelijk of van de geboorte of doop van een van hun kinderen (Z = zoon, D = dochter).
De gegevens van vervolgkwartierstaten van afstammelingen in een latere eeuw kunnen alfabetisch worden ingevuld met beide geslachtsnamen en, tussen haakjes, de datum van hun huwelijk of van de geboorte of doop van een van hun kinderen.
Daarna volgen alfabetisch de familienamen van de afstammelingen van de verschillende probanden.

De probanden en hun voorouders met hun partners worden vermeld met hun volledige naam en titulatuur en met plaats en datum van geboorte of doop, huwelijk (burgerlijk kerkelijk), overlijden of begraven. Het beroep wordt globaal (ingekort) weergegeven.
Na de gegevens van het huwelijk staat tussen haakjes de bron met het nummer van de huwelijksakte. B.v.
BS Nijmegen 15 V.1824/N 57 NH Neerbosch 23 V.1824 (DTB 1270/266)
StA Hamburg 2 VI.1925 (StA 21a, jetzt StA Hamburg-Barmbek/Uhlenhorst, 1925/N 268 RK St. Sofien in Barmbek)
Vr de invoering van de Burgerlijke Stand: het nummer (b.v. N 6) of jaar en nummer (b.v. 1758/N 6) van de akte, resp. het pagina- of folionummer (b.v. P. 58, F 58) of het inventaris- en folionummer (b.v. 1273/58) van de bron (b.v. DTB of RBS).

Generatie I: kwartierdragers (probanden) met hun partners.
Na de gegevens van de partners staat de verwijzing naar hun eigen kwartierstaat-uittreksel. De verwijzing bevat meestal de geslachtsnamen van de ouders met datum van hun huwelijk of de geboorte/doop van een van hun kinderen (Z = zoon, D = dochter).
Generatie II enz.: de directe voorouders met hun partners.
Vr de namen van de man en de vrouw (meisjesnaam) staan hun kwartiernummers volgens Kekule.
Vaders hebben steeds het dubbele nummer van hun kind, moeders het dubbele plus 1.

De vervolgkwartierstaten naar het verleden (gemerkt •) beginnen rond de eeuwwisselingen met de oudst vermelde voorouders, meestal generatie V, soms IV of VI.

(A) Aangenomen geslachtsnaam.  (P) Patronymicum.  * Mogelijke voorouder.
* Indien een man, b.v. de latere echtgenoot van de moeder, de vader van haar onwettig kind zou kunnen zijn, wordt doorgegaan op beide mogelijkheden bij de voorouders: dus zowel onbekend/onbekend als de kwartiernummers (b.v. 16*) en gegevens van die man en zijn voorouders in een voetnoot onder het kopje in hoofdletters 'Mogelijke voorouders'.

Op de volgende pagina's volgen als voorbeeld twee uittreksels, resp. 20e eeuw en n van de vervolgstaten 19e eeuw. De Engelse en Duitse pagina's hebben andere voorbeelden.