Naar index Inleiding Kwartierstaten Publicaties
Beschrijving computerbestanden Stamreeksen Collecties
Iets over genealogie Databank ANBI


Iets over genealogie

Vroeger hield hoofdzakelijk de adel zich bezig met genealogie, mede ter bescherming van zijn stand.
In de huidige tijd zijn er vooral andere redenen voor de beoefening ervan, zoals de toepassing voor geschiedkundige, demografische, erfrechtelijke, sociale en medisch-genetische doeleinden.
In de moderne opvatting is genealogie dan ook de wetenschap, die de samenhang tussen mensen beschrijft, die berust op biologische of juridische afstamming. Genealogen zoeken dus uit wie van wie afstamt.
De genealogie, waarin de generaties genummerd worden met Romeinse cijfers, kent o.a. de termen stamboom, genealogie, parenteel, kwartierstaat en stamreeks.
Andere termen bij genealogisch onderzoek en in de literatuur worden behandeld in ons informatieboekje.

Een stamboom is een getekende presentatie van familiegegevens.
B.v. in de vorm van een boom of met symbolen zoals gebruikt in de genetica.

Een genealogie is een opstelling van alle personen uit dezelfde familie, uitgaand van de oudst bekende voorvader in mannelijke lijn (generatie I).
Deze personen kunnen verschillende geslachtsnamen (met varianten) dragen.
De opvatting dat met een onwettig kind (een kind, dat niet geboren is uit een wettig huwelijk) een nieuwe familie begint, mag vanwege de niet-mondiale toepasbaarheid ervan als achterhaald worden beschouwd.
De takken van de familie worden genummerd A, B, C enz., de twijgen AA, AB, AC, enz. (uit tak A), BA, BB (uit tak B), CA, CB (uit tak C), enz.
Personen met samengestelde geslachtsnamen worden gerangschikt onder de genealogie van de hoofdnaam van de samengestelde geslachtsnaam, dit is de oorspronkelijke naam zonder de toevoegingen. B.v. Boonstra van Heerdt bij Boonstra, van Heerdt tot Eversberg bij Van Heerdt, Hooft van Iddekinge bij Van Iddekinge, van Breugel Douglas en Clifford Kocq van Breugel bij Van Breugel, Oetgens van Waveren Pancras Clifford bij Clifford.

De parenteel is een opstelling van een stamouderpaar, of alleen een stamvader of stammoeder (generatie I) met hun kinderen (generatie II) en al hun verdere afstammelingen, zowel in mannelijke als vrouwelijke lijn uitgewerkt.
Een parenteel bevat dus vele familienamen. De nummering is dezelfde als bij een genealogie.

De kwartierstaat is een opstelling van de kwartierdragers of probanden (degenen van wie men uitgaat) met al hun directe voorouders in mannelijke en vrouwelijke lijn.
Een kwartierstaat bevat de gegevens van de kwartierdragers (generatie I; N 1/1, 1/2, 1/3 enz.), hun 2 ouders (generatie II; N 2-3), hun 4 grootouders (generatie III; N 4 t/m 7), hun 8 overgrootouders (generatie IV; N 8 t/m 15), 16 betovergrootouders (generatie V; N 16 t/m 31), 32 oudouders (generatie VI; N 32 t/m 63), enz.
De kwartiernummering volgens Kekule is helder: vaders hebben steeds het dubbele nummer van hun kind, moeders het dubbele plus 1.

Een stamreeks is n bepaalde lijn uit een kwartierstaat.
De patrilineaire stamreeks begint met de vader van de vader van de vader enz.
Zij wordt in engere traditionele zin (= wettige afstamming) de stamreeks van een familie genoemd.
De matrilineaire stamreeks begint met de moeder van de moeder van de moeder enz.
De naamstamreeks gaat door op de geslachtsnaam (b.v. bij een onbekende vader of in geval van adoptie) of op de boerderijnaam (b.v. bij aanneming van de boerderijnaam door de man van een erfgename van die boerderij).
Generatie I is de oudst opgegeven voorouder.
Neemt men de probanden als generatie I dan heet dit een afstammingslijn uit een familie of van een bepaald persoon.

Naar boven
Startpagina